Not verified. Are you owner ?
sponsored links

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana - www.te-tol.si

Oskrbujemo 90 odstotkov potreb po ogrevni toploti v sistemu daljinskega ogrevanja Ljubljane in 3 odstotke potreb po električni energiji Slovenije. Celovit sistemski pristop do varstva okolja, ki trajnostno zagotavlja prilagajanje proizvodnje okoljskim zahtevam, je eno naših bistvenih načel. Vpetost naše lokacije v urbano okolje zahteva posebno odgovornost do naših najbližjih sosedov in tesno sodelovanje s prebivalci mesta. Objava prostega delovnega mesta

Main page screenshot of te-tol.si
Rating
 
1.0 out of 5 by PressAboutUs
Icons
Reviewed on Sep 4st, 2019
 • Press about te-tol.si

 • te-tol.si writes about

 • Social about te-tol.si

Do you know new review about this site?
Suggest a new review!
 •  

  jhl.si Javni holding Ljubljana

  V JAVNEM HOLDINGU Ljubljana in povezanih javnih podjetjih se zavedamo, da kompleksne spremembe okolja vedno bolj izpostavljajo zahtevo po učinkovitih, konkurenčnih in k uporabnikom usmerjenih javnih službah. Zavzemamo se za razvoj ponudbe takšnih storitev, ki bodo prilagojene tako potrebam uporab... Read article

  Reviewed on
  Jun 5st, 2015
  Find useful? Yes

Twitter about te-tol.si

Facebook about te-tol.si

Get weekly email alerts

Follow te-tol.si

Get every new review delivered to your Inbox.