Not verified. Are you owner ?
sponsored links

Świat Marketingu - internetowe czasopismo marketingowe - artykuły, wyniki badań, wywiady, recenzje, nowe książki, marketing, marketingu, marketingo...

(8-10 września 2008 r., Kazimierz Dolny n. Wisłą). W dn. 8-10 września 2008 r. w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą w hotelu Król Kazimierz Hotel & Spa (****) odbędzie się XXII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, połączony z konferencją naukową pod tytułem Współczesny marketing. Trendy – Strategie – Działania.

Main page screenshot of swiatmarketingu.pl
Rating
 
1.0 out of 5 by PressAboutUs
Icons
  • Press about swiatmarketingu.pl

  • swiatmarketingu.pl writes about

  • Social about swiatmarketingu.pl

Do you know new review about this site?
Suggest a new review!
  • Results empty

Twitter about swiatmarketingu.pl

Facebook about swiatmarketingu.pl

Get weekly email alerts

Follow swiatmarketingu.pl

Get every new review delivered to your Inbox.