Not verified. Are you owner ?
sponsored links

Maria Virgo Regina - Katholieke geloofsgemeenschap Bennekom

De R.K. Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina te Bennekom is een dynamische gemeenschap, waarin we met elkaar enthousiast bezig zijn handen en voeten te geven aan het evangelie. Deze website is een wegwijzer langs de vele activiteiten en werkgroepen, waarin zich ons gemeenschapsleven manifesteert.

Main page screenshot of rkkerkbennekom.nl
Rating
 
1.0 out of 5 by PressAboutUs
Icons
Reviewed on Jan 5st, 2018
  • Press about rkkerkbennekom.nl

  • rkkerkbennekom.nl writes about

  • Social about rkkerkbennekom.nl

Do you know new review about this site?
Suggest a new review!
  • Results empty

Twitter about rkkerkbennekom.nl

Facebook about rkkerkbennekom.nl

Get weekly email alerts

Follow rkkerkbennekom.nl

Get every new review delivered to your Inbox.