Not verified. Are you owner ?
sponsored links

Zaštita prava optuženih - Odsjek Krivične Odbrane (OKO)

Zaštita prava optuženih. Zaštita prava optuženih Odsjek krivične odbrane (OKO) predstavlja organizacioni dio Sektora za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. To je jedinstvena institucija u oblasti međunarodnog krivičnog prava čija je uloga da osigura najviše standarde odbrane u suđenjima za ratne zločine pred pravosuđem Bosne i Hercegovine. Od 01.02.2016. godine se nalazimo na adresi Ministarstvo pravde BiH (Odsjek krivične od...

Main page screenshot of okobih.ba
Rating
 
1.01 out of 5 by PressAboutUs
Icons
Reviewed on Dec 28st, 2019
 • Press about okobih.ba

 • okobih.ba writes about

 • Social about okobih.ba

Do you know new review about this site?
Suggest a new review!
 •  

  crimesofwar.org Crimes of War

  Crimes of War. Events. Popular Topics. Resources. Crimes of War 2.0. News and Journalism. Non-profit Groups. Political Organizations. the bangladesh war crimes tribunal: reconciliation or revenge?. the killing of osama bin laden. bangladesh war crimes tribunal: a near-justice experience. internat... Read article

  Reviewed on
  Nov 6st, 2014
  Find useful? Yes
 •  

  sllist.ba JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine

  Novi web site. Read article

  Reviewed on
  Jun 8st, 2015
  Find useful? Yes

Twitter about okobih.ba

Facebook about okobih.ba

Get weekly email alerts

Follow okobih.ba

Get every new review delivered to your Inbox.