Not verified. Are you owner ?
sponsored links

Hjem - OBU - Opplæringskontoret i Buskerud

Ledig stilling. Opplæringskontoret for Bygghåndverksfagene i Viken. Hva skjer .... Bli faglært rørlegger!. Bli faglært blikkenslager!. Bli faglært tømrer!. Bli faglært maler!. Bli faglært murer!. Sentrale arbeidsområder i rørleggerfaget er installasjon, modernisering, service og reparasjon av sanitæranlegg, varme- og kjøleanlegg, spesielle anlegg for brannslukking, trykkluft og gassanlegg. Et teknisk fag.

Rating
 
1.0 out of 5 by PressAboutUs
Icons
Reviewed on Feb 10st, 2018
  • Press about obu.no

  • obu.no writes about

  • Social about obu.no

Do you know new review about this site?
Suggest a new review!
  • Results empty

Twitter about obu.no

Facebook about obu.no

Get weekly email alerts

Follow obu.no

Get every new review delivered to your Inbox.