Not verified. Are you owner ?
sponsored links

NXB Xay Dung

Phát triển đô thị thông minh và bền vững đang là mục tiêu của rất nhiều thành phố trên thế giới. Tại Việt Nam, đã có gần 20 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đang triển khai hoặc khởi động các đề án về đô thị thông minh.. Theo như báo cáo của Bộ Xây dựng tại Hội nghị Vật liệu xây dựng toàn quốc năm 2017, sau 6 năm thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 567), đến nay, vật liệu xây không nung đã đ...

Main page screenshot of nxbxaydung.com.vn
Rating
 
1.02 out of 5 by PressAboutUs
Icons
Reviewed on Oct 3st, 2019
 • Press about nxbxaydung.com.vn

 • nxbxaydung.com.vn writes about

 • Social about nxbxaydung.com.vn

Do you know new review about this site?
Suggest a new review!
 •  

  haiphong.gov.vn Thành phố Hải Phòng

  Hải Phòng hàng ngày. Read article

  Reviewed on
  Jun 13st, 2015
  Find useful? Yes
 •  

  kienviet.net Kiến Việt net - Trang tin Điện tử - Hội Kiến trúc sư Việt Nam

  Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư Hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ 5, Khóa VIII. Những nội dung chính của phê bình kiến trúc hiện đại. Nhà Empire / Residential Attitudes. Đèn Starry Light – Dự án bầu trời đêm. Một bài phỏng vấn với Yung Ho Chang, FCJZ. Các tin bài mới nhất. Hội Kiến trúc sư Việt Nam: ... Read article

  Reviewed on
  Jun 11st, 2015
  Find useful? Yes
 •  

  cdxd3.edu.vn Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

  Cuc.edu.vn,www.cuc.edu.vn,cuc,trường đại học xây dựng Miền Trung,Xây dựng Miền trung,ĐH xây dựng, xay dung, Tuy Hoa, Phú Yên Read article

  Reviewed on
  Nov 4st, 2014
  Find useful? Yes
 •  

  kursunkalem.com Kurşun Kalem, yanıbaşınızdaki kitapçı, bilinen güvenilen eğitim marka

  Kurşun Kalem, yanıbaşınızdaki kitapçı, bilinen güvenilen eğitim marka Read article

  Reviewed on
  Nov 7st, 2014
  Find useful? Yes

Twitter about nxbxaydung.com.vn

Facebook about nxbxaydung.com.vn

Get weekly email alerts

Follow nxbxaydung.com.vn

Get every new review delivered to your Inbox.