logo of microcredit.com.ua

Програма кредитування ММСП в Україні (ПМКУ) | Ukraine MSME Lending Programme (UMLP) | microcredit.com.ua

Програма кредитування ММСП в Україні – Проект міжнародної  технічної допомоги, ініційований Європейським банком реконструкції та розвитку, що орієнтований на сприяння розвитку нових кредитних продуктів, у тому числі для фінансування підприємств у сільській місцевості та агробізнесу і збільшення обсягів фінансування мікро-, малих та середніх підприємств в Україні.

Загальна інформація про Програму кредитування ММСП в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) продовжує активну підтримку фінансового сектору України шляхом реалізації Програми кредитування мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) обсягом 100 млн. доларів США, розрахованої на існуючих та нових клієнтів – місцеві комерційні банки, які займаються кредитуванням ММСП.

Проект міжнародної технічної допомоги «Програма кредитування ММСП в Україні» (далі Програма) був започаткований Європейським банком реконструкції та розвитку у грудні 2011 р. та має на меті підтримку зусиль ЄБРР, спрямованих на відновлення та масове запровадження кредитування ММСП через партнерські фінансові установи ЄБРР в Україні.

Надання цільової технічної допомоги, спрямованої на підвищення ефективності фінансування ММСП банками-партнерами Програми, покликане пом’якшити вплив фінансово-економічної кризи на ризик-апетит та умови кредитування фінансовими установами сектору ММСП в Україні.

Цілі Прогрмами

Програма має сприяти відновленню кредитування реального сектору економіки шляхом збільшення обсягів фінансування ММСП та розвитку нових кредитних продуктів, у тому числі для фінансування підприємств у сільській місцевості та агробізнесу.

Таким чином, цілі Програми мають потрійну складову: (1) підтримка відновлення кредитування ММСП, у тому числі підприємств у сільській місцевості та агробізнесу (2) розробка та/або покращення технології кредитування ММСП та управління ризиками в банках-партнерах, та (3) запровадження відновлювальних заходів, спрямованих на покращення якості активів банків-партнерів, зокрема, шляхом зменшення рівня простроченої заборгованості в кредитному портфелі банку.

Цільові групи та напрямки діяльності Програми

Цільовими групами Програми є, з одного боку, мікро-, малі та середні підприємства України (в т.ч. за напрямком агробізнесу), а з іншого – українські комерційні банки, які зацікавлені в отриманні систематичної технічної допомоги, метою якої є навчання та підтримка цих банків у процесі кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу.

У найближчі плани Програми входить залучення до проекту нових банків-партнерів та збільшення кількості точок надання кредитів сегменту ММСП. Протягом періоду реалізації Програми передбачається проведення конференцій, круглих столів, фокус-груп, тощо для представників фінансово-банківського сектору України та малого бізнесу. Основною метою цих заходів буде інформування громадськості про стан та тенденції розвитку сектору ММСП в Україні, обговорення можливих шляхів сприяння підприємництву з боку фінансових установ, підвищення рівня фінансової грамотності представників ММСП та допомога у встановленні більш тісного співробітництва між бізнесом та банківськими установами-однодумцями.

Виконавці Програми

Компанією-виконавцем Програми є консалтингова фірма «IPC - Internationale Projekt Consult GmbH», що здійснює реалізацію та менеджмент проекту. Впровадження технічної допомоги за проектом також здійснюється консалтинговою фірмою IPC GmbH спільно з приватною бізнес-школою Frankfurt School of Finance and Management.

Очікуваний вплив Програми на перехідні процеси в економіці України

Вплив Програми на перехідні процеси в економіці буде забезпечений через підтримку мікро-, малих та середніх підприємств, які не отримують достатнього фінансування у період економічного відновлення в Україні. У контексті цих перехідних процесів передбачається досягнення наступних цілей:

 1. Сприяння відновленню кредитування ММСП та розширенню ринку. Передбачається, що проект допоможе збільшити попит на внутрішньому ринку, оскільки покращить доступ ММСП до фінансування. У рамках Програми місцевим банкам буде надано допомогу у відновленні кредитних операцій та довгострокового фінансування приватного сектору.
 2. Реалізація Програми сприятиме покращенню навичок та знань місцевих банків у сфері фінансування ММСП, ширшій інтеграції фінансування ММСП в операційну структуру банків, а також покращенню функцій корпоративного управління, управління ризиками та внутрішнього контролю.
 3. Реалізація Програми сприятиме розширенню асортименту продуктів, які пропонуються ММСП як суб-позичальникам, у тому числі у сфері кредитування агробізнесу, що полегшить доступ приватних сільськогосподарських підприємств до фінансування.

Історична довідка

Історія існування Програми мікрокредитування в Україні почалася у 1997 році. Програма мікрокредитування є продуктом спільних зусиль Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Німецько-Українського Фонду за підтримки KfW - Кредитної Установи для Відбудови (Німеччина) в рамках Програми Уряду ФРН «ТРАNSFORM» та EU - Європейського Співтовариства.

Етапи розвитку:

I етап (1997 – 2006 рр.) - Створення організаційних структур в банках-партнерах. На цьому етапі розвитку Програми основним завданням було впровадження технології і створення ефективно функціонуючих відділів мікрокредитування в банках-партнерах шляхом консультування та навчання персоналу.

II етап, 1 частина (2006 – 2008 рр.) - Розвиток агрокредитування та регіональна експансія. Основним завданням даного етапу було забезпечити доступ до кредитних ресурсів банків підприємцям та підприємствам, які працюють у віддалених районах, а також сприяння в посиленні конкуренції в їх залученні.

II етап, 2 частина (2009 – 2011 рр.) - Антикризові заходи. Важливою складовою даного етапу було створення сприятливих умов для сегменту мікро-, малого та середнього бізнесу, які дозволили б впевнено розрахуватися з банком, а також розвивати свій бізнес.

III етап (2011 – 2014 рр.) - Відновлення кредитування реального сектору економіки шляхом збільшення обсягів фінансування ММСП та розвитку нових кредитних продуктів, у тому числі для фінансування підприємств у сільській місцевості та агробізнесу.

 •  

  bank.gov.ua Національний банк України

  06.06.2012 05.06.2012 06.06.2012 8.5 з підтримання ліквідності банків загальний обсяг наданих коштів, млн. грн. 40.0 05.06.2012 Період гривня Довідка телефонів НБУ (38 044) 253-01-80, факс (38 044) 230-20-33, 253-77-50, телекс 131018 NBNK UX, 131251 KIJ UX Read article

  Reviewed on
  Jun 6st, 2012
 •  

  easternpartnership.org EU Contribution to EBRD Ukraine Micro Lending Programme Regional Expansion 2008-2009 | EaPCommunity

  Amount: Grant/Contract: Grant Location: Country: Украина All rights reserved. No part of this website's content may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. Read article

  Reviewed on
  May 29st, 2012
 •  

  bruecke-osteuropa.de Bruecke-Osteuropa e.V. - Arbeitsgemeinschaft fr Wirtschafts- und Technologie-Kooperation

  Informationssystem der Arbeitsgemeinschaft fr Wirtschafts- und Technologie-Kooperation mit Osteuropa (Brcke-Osteuropa), Kooperationsbrse fr deutsche und osteuropische Unternehmen Read article

  Reviewed on
  Oct 11st, 2011

Resources of microcredit.com.ua

Twitter about microcredit.com.ua

Facebook about microcredit.com.ua

Company