Not verified. Are you owner ?
sponsored links

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар

Тохирлын үнэлгээ буюу баталгаажуулалт гэдэг нь аливаа бүтээгдэхүүн, тогтолцоо болон байгууллага нь тогтоосон шаардлагад тохирч байгаа эсэхийг шууд болон щууд бус байдлаар тодорхойлох үйл ажиллагааг хэлнэ. Сорьцын хяналт гэдэг нь Үнэт металл, тэдгээрээр хийсэн эдлэл нь сорьцын баталгааны тэмдэгтэй эсэх, үйлдвэрлэгчийн барааны болон сорьцын баталгааны тэмдэг нь жинхэнэ эсэх, хэрвээ тэмдэггүй бол тухайн эдлэлийг юугаар хийсэн болохыг шалгаж, шинжлэн тогтоохыг хэлнэ.

Main page screenshot of masm.gov.mn
Popularity
 
1.12 out of 5 by PressAboutUs
Icons
Reviewed on Jun 14st, 2015
 • Press about masm.gov.mn

 • masm.gov.mn writes about

 • Social about masm.gov.mn

Do you know new review about this site?
Suggest a new review!
 •  

  bipm.org BIPM - signatories

  BIPM internet site - Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  zasag.mn Шинэчлэлийн Засгийн газар | New Government for Changes

  “МЭДҮҮЛГИЙГ БҮРТГЭХ, ХЯНАХ, ХАДГАЛАХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ НЬ” СЭДЭВТ БҮСЧИЛСЭН СУРГАЛТ БОЛЛОО. АНУ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн мэргэжилтэн ноён Водач Монгол улсад ажлын айлчлал хийлээ Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  mace.mn Www.mace.mn

  Хөдөө аж ахуйн Биржийн 55 дахь долоо хоногийн арилжааны мэдээ /2014.6.9-2014.6.13/ ХААБ-ийн 55 дахь долоо хоногийн арилжаагаар 402.7 тонн ноолуур 31.3 тэрбум төгрөгөөр, 250 тонн хонины завод ноос 300 сая төгрөгөөр тус тус арилжиж, нийт 31.6 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийлээ. Энэ долоо хоногийн арил... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes

Twitter about masm.gov.mn

Facebook about masm.gov.mn

Get weekly email alerts

Follow masm.gov.mn

Get every new review delivered to your Inbox.