Not verified. Are you owner ?
sponsored links

Powiat Kozienice

W dniu 26 sierpnia 2012 r. w Kozienicach odbędą się Dożynki Województwa Mazowieckiego, które zrealizowane zostaną w ramach projektu „Powiat Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza 2012”. Organizatorami Dożynek są: Biskup Diecezji Radomskiej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Starosta Powiatu Kozienickiego i Burmistrz Gminy Kozienice. Patronat honorowy sprawował będzie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Main page screenshot of kozienicepowiat.pl
Rating
 
1.01 out of 5 by PressAboutUs
Icons
Reviewed on Jun 13st, 2015
 • Press about kozienicepowiat.pl

 • kozienicepowiat.pl writes about

 • Social about kozienicepowiat.pl

Do you know new review about this site?
Suggest a new review!
 •  

  pwpw.pl Strona główna - PWPW S.A.

  Opis strony PWPW Read article

  Reviewed on
  Jun 13st, 2015
  Find useful? Yes

Twitter about kozienicepowiat.pl

Facebook about kozienicepowiat.pl

Get weekly email alerts

Follow kozienicepowiat.pl

Get every new review delivered to your Inbox.