Not verified. Are you owner ?
sponsored links

Jonas sjukvårdsblogg - Jonas Andersson - 48 år - Regionråd för folkpartiet i Västra Götalandsregionen - vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutsko...

Jonas sjukvårdsblogg. Jonas Andersson - 48 år - Regionråd för folkpartiet i Västra Götalandsregionen - vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet - Bloggar om främst sjukvårdspolitik - Analyserar-Reflekterar-Kommenterar. Bloggen flyttar till ny adress. När är patientsäkerheten hotad?. Regionen tappar i ranking

Rating
 
1.0 out of 5 by PressAboutUs
Icons
Reviewed on Sep 6st, 2019
  • Press about jonasliberal.blogg.se

  • jonasliberal.blogg.se writes about

  • Social about jonasliberal.blogg.se

Do you know new review about this site?
Suggest a new review!

Twitter about jonasliberal.blogg.se

Facebook about jonasliberal.blogg.se

Get weekly email alerts

Follow jonasliberal.blogg.se

Get every new review delivered to your Inbox.