Not verified. Are you owner ?
sponsored links

Veřejně přístupná data IS VaVaI

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací výzkum, vývoj a inovace podporované z veřejných prostředků ČR. Veřejně přístupná data IS VaVaI. Tato aplikace je určena pro vyhledávání ve veřejně přístupných údajích Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací , provozovaného podle § 30 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 110/2009 Sb. Zveřejněním veřejně přístupných údajů plní Rada pro výzkum, vývoj a ...

Main page screenshot of isvav.cz
Popularity
 
2.04 out of 5 by PressAboutUs
Icons
Reviewed on Jun 5st, 2015
 • Press about isvav.cz

 • isvav.cz writes about

 • Social about isvav.cz

Do you know new review about this site?
Suggest a new review!
 •  

  skip.nkp.cz Bulletin SKIP, č. 2, 2011

  Seminář si kladl za cíl výměnu zkušeností a diskusi o celém procesu sběru dat do RIV, tj. Rejstříku informací o výsledcích. RIV je zpřístupňován v rámci Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI, http://www.isvav.cz/ ). Program semináře byl rozdělen do dvou tematic... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  is.muni.cz Novinky a zajímavosti ze světa IS MU - Blogy

  Jednotlivé publikace je možné označením vybrat pro uložení do publikační báze IS MU. Po jejich úspěšném zavedení se zobrazí odkaz na editační formulář, v němž může uživatel vytvořené publikační záznamy zkontrolovat a případně upravit. Obr. 1: Aplikace pro import publikací z www.isvav.cz. Aplikace... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  fit.cvut.cz Vyhledávání grantů a výzkumných záměrů | Fakulta informačních technologií ČVUT

  Http://www.vvvs.cvut.cz/granty/ - VVVS = Komponenta Věda, výzkum, vnější styky při ČVUT v Praze http://www.isvav.cz/ - Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (výzkum, vývoj a inovace, podporované z veřejných prostředků ČR) Komponenta VVVS Připomínky a náměty Důležité odkazy Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  inflow.cz IKI 2012 – Informace, konkurenceschopnost, inovace | Inflow.cz

  Účast byla hojná v poměru s počtem přednášek a posluchači se sešli z nejrůznějších institucí, pouze mi zde chyběla větší účast studentů oboru, vzhledem k tomu, že vstup na konferenci nebyl podmíněn zaplacením vstupného. [3] Více informací na webových stránkách http://www.aip.cz/ [4] Webové stránk... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  mladivyzkumnici.cz Monitoring projektu | Mladí výzkumníci

  Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta Portland State University University of Cambridge Kategorie výsledků v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) Copyright © 2011 VŠB-TU Ostrava Slovenská technická univerzita v Bratislav... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  jitkamarkova.blog.idnes.cz Jihočeští vědci a šumavská kauza. Blog - Jitka Marková (blog.iDNES.cz)

  Kulturní krajinou nelze argumentovat, protože o tu my právě nestojíme (vůbec ten pojem „kulturní krajina“ implikuje něco historicky -památkově cenného, ale tady jde přece jenom o hospodářský smrčák - s monokulturami nepůvodního smrku (cca 86%). Ano, chyba se stala, jsou tam umělé smrčiny, ale dlo... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  forum.valka.cz 01.02.2010 - Nové útočné pušky pro AČR dodá Česká zbrojovka :: 2010/02 :: 2010

  Jedna z mála věcí které se alespoň tváří jako realita "Připomenu, že na vývoj pušky dostala CZ UB dotaci od státu 50 milionů Kč " v reálu ale je to dost jinak, zbrojovka dostala ve skutečnosti na vývoj 4 090 000, tedy méně než desetinu uvedení částky, lze to celkem snadno najít, je to zde : http:... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  openaire.eu OA in the Czech Republic

  Ministry of Education, Youth and Sports Open Access organisations and groups Open Access publishing OpenAIRE - Open Access Infrastructure Research for Europe Contact Details of the National Open Access Desk Academy of Sciences of the Czech Republic The National Research Environment Research and D... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  uvi.lf1.cuni.cz Publikační činnost - Ústav vědeckých informací

  Ústav vědeckých informací 1.LF UK a VFN. Publikační činnost. Sběr dat. Pomůcky, odkazy. Informace ke sběru. Záznamy z WOS. Sběr záznamů za rok 2010 byl ukončen. Záznamy za rok 2011 ještě nehlaste.. Evidence publikační činnosti - aplikace pro sběr dat. Vyhledávač publikací pracovníků 1. LF UK a VF... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  fld.czu.cz Rozcestník Fakulty lesnické a dřevařské

  Náměty na rozšíření rozcestníku prosím zasílejte na e-mailovou adresu: kottt@fzp.czu.cz. Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  businessinfo.cz Mise en œuvre de la recherche | BusinessInfo.cz

  Dans le cadre des réformes actuelles du système de recherche, développement et innovation en République tchèque, l’État s’efforce de simplifier le soutien à la recherche et développement avec notamment le programme de soutien à la recherche et au développement ou bien en assurant une coopération ... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  knihovna.lf2.cuni.cz Uiten odkazy | stav vdeckch informac 2. LF UK

  Bibligraphia Medica Čechoslovaca (BMČ) je databáze, která je jediným souhrnným zdrojem informací o českých lékařských časopisech, včetně těch obsažených v PDF seznamu RVVI. Sekce obsahuje odkazy jednak na weby spojen shodnocenm VaVaI (vzkumu, vvoje a inovac) v R a jednak na nkter svtov Uiten odkazy Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  pef.czu.cz Vědeckovýzkumná činnost - Popis činnosti - Věda a výzkum - Provozně ekonomická fakulta

  V současné době jsou na Provozně ekonomické fakultě řešeny dva institucionální výzkumné záměry: Informační a znalostní podpora strategického řízení (2005-2011) a Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů (2007-2011).... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  fce.vutbr.cz FAST VUT v Brně - Věda a výzkum

  JUNIORSTAV 2008 - 10. odborná konference doktorského studia. Příspěvky sekce 5. - Management stavebnictví:. Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  czechinno.cz Tisknout článek - CzechInno

  Podnikání - užitečné informace Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes

Twitter about isvav.cz

Facebook about isvav.cz

Get weekly email alerts

Follow isvav.cz

Get every new review delivered to your Inbox.