Information
Published at Jan 27, 2014 for gaeb-online.de
Category: Real Estate
Language: Polish
Social media pitch
GAEB-Online 2014: Wymiana informacji w budownictwie w Niemczech
Summary

Za pomocą oprogramowania GAEB-Online 2014, które zostało opracowane dla rzemieślników oraz firm budowlanych, firmy zamierzające wykonać zlecenia budowlane na terenie Niemiec mogą otworzyć konkursy zgodne z niemieckim standardem GAEB, oraz ustalić do nich odpowiednie ceny.

Content

Za pomocą oprogramowania GAEB-Online 2014, które zostało opracowane dla rzemieślników oraz firm budowlanych, firmy zamierzające wykonać zlecenia budowlane na terenie Niemiec mogą otworzyć konkursy zgodne z niemieckim standardem GAEB, oraz ustalić do nich odpowiednie ceny. Oferty cenowe mogą być przykładowo wyliczane bezpośrednio w MS-Excel© lub też w OpenOffice, a następnie cała oferta może zostać udostępniona w, bardzo często wymaganym przez instytucje prywatne jak i państwowe, formacie GAEB D84.

Wymiana informacji w budownictwie w Niemczech


Wraz z wprowadzeniem GAEB-DA-XML w wersji 3.2, elektroniczna wymiana informacji w budownictwie poprzez GAEB-XML zyskuje coraz większe znaczenie dla wszystkich zaangażowanych stron. W związku z tym, od 01.01.2014 roku do dyspozycji jest całkowicie na nowo stworzona generacja oprogramowania pod nazwą GAEB-Online 2014. Dla tych wszystkich, którzy zamierzają najlepiej i najwygodniej korzystać z GAEB w połączeniu z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel©, lub też z darmowym pakietem Office takim jak np. OpenOffice© - GAEB-Online 2014 jest optymalnym rozwiązaniem.

GAEB-Online 2014


Bazując na Toolbox'ie stosowanym przez wielu twórców AVA, nowym i nowoczesnym
interfejsie a także wielu nowych funkcjach - GAEB-Online 2014 umożliwia jeszcze szybsze i bardziej komfortowe opracowanie konkursów GAEB, a także elektroniczne utworzenie i edycję ofert w formacie GAEB DA84.

Kalkulacja indywidualna


W wielu firmach, kalkulacja cen do ofert konkursowych odbywa się w nie zawsze specjalnie do tego celu przeznaczonym programie kalkulacyjnym, a za to dosyć często w raczej uniwersalnie zastosowywanym oprogramowaniu kalkulacyjnym, jak np. Microsoft Excel©. Takie rozwiązanie jest bardzo elastyczne, i umożliwia ono firmom opracowanie własnych reguł dla ustalania cen, a także ułatwia dostęp do własnych artykułów oraz list cenowych. I właśnie w tym punkcie, GAEB-Online 2014 posiada decydujące zalety. Jedno kliknięcie myszy wystarczy, aby eksportować konkurs GAEB z GAEB-Online do przykładowo Excel'aR. Przy takim eksporcie, przeniesiona zostanie także zastosowana logika kalkulacji jak np. formuły oraz pola sum. Dzięki temu, użytkownik ma możliwość szybkiego oraz łatwego ustanowienia cen w tabeli kalkulacyjnej, a wszystkie sumy będą wyliczone automatycznie. Innym rozwiązaniem byłoby dopasowanie przez użytkownika logiki obliczeniowej, wedle własnych potrzeb, bądź też do konkretnych wymagań projektu. Na życzenie, GAEB-Online 2014 jest w stanie rozszerzyć utworzoną listę kalkulacyjną pod kątem specyficznych wymagań projektu oraz połączyć ją z własną logiką obliczeniową, linkami oraz rabatami i narzutami w ramach opracowania indywidualnej oferty cenowej.

Microsoft Excel© czy OpenOffice


Obok wypróbowanego Microsoft Office©, także tzw. darmowe pakiety oprogramowania biurowego jak np. OpenOffice (Apache OpenOffice©), czy też LibreOffice©, cieszą się coraz większą popularnością wśród użytkowników. Z tego powodu, twórcy GAEB-Online 2014 położyli duży nacisk na opracowanie możliwości importu oraz eksportu konkursów GAEB w formatach tych właśnie darmowych pakietów biurowych. Za pomocą GAEB-Online 2014 macie Państwo jednym kliknięciem myszy możliwość eksportu pliku GAEB do formatu arkusza kalkulacyjnego OpenDocument (*.ods). Dzięki temu, indywidualna kalkulacja oferty, może być także zawsze przygotowywana bezpośrednio w OpenOffice (Apache OpenOffice©) lub LibreOffice©.

Wszystkie formaty GAEB


Oczywiście GAEB-Online 2014 współpracuje ze wszystkimi popularnymi formatami GAEB, takimi jak np. GAEB 90, GAEB 2000, a także nowym GAEB XML w wersji 3.2. Ze wszystkich danych cenowych oferta może zostać elektronicznie wypracowana bezpośrednio, jako GAEB D84. Metoda ta zaoszczędza wiele czasu, a poza tym - przekazywanie oferty w formie elektronicznej, jako DA84, jest obecnie wymagane przez większość zleceniodawców. Z pomocą GAEB-Online 2014 oferty mogą być także wydrukowane, zapisywane jako plik PDF, oraz na życzenie, także bezpośrednio wysyłane przez e-mail.

Wypróbujcie Państwo GAEB-Online 2014


GAEB-Online 2014 może być wypróbowane w okresie 8 dni. Odpowiednia wersja demo jest w Internecie dostępna do pobrania. Po upływie tego okresu testowego, możliwy jest zakup online klucza aktywującego, za cenę 95,20 Euro (z podatkiem). Program funkcjonuje w systemie operacyjnym Microsoft Windows od wersji Windows XP w górę. Kompleksowa pomoc online, oraz przejrzysty podręcznik użytkownika w formacie PDF, ułatwiają lepsze poznanie oprogramowania, a co za tym idzie umożliwiają jego natychmiastowe zastosowanie.

Wymagania systemowe

  • WIN XP (SP3), WIN Vista, Windows 7 lub Windows 8.1
  • MS-Word od wersji Word 2003 w górę (Jeśli pliki GAEB mają być przekazywane bezpośrednio do Word'a).
  • MS .NET Framework 3.5 (darmowa platforma, w razie konieczności może być zainstalowana wraz z setup'em)

Program funkcjonuje w 32 oraz 64 bitowych systemach operacyjnych Windows. GAEB-Online dostępny jest jedynie w niemieckiej wersji językowej.

Links
Images
Videos
Tags

Recent press releases

View more press releases
Company
Press contacts