Not verified. Are you owner ?
sponsored links

Elektronik Ticaret

Yine bu karar çerçevesinde, sektörün bilgilendirilmesi, kamu ve özel sektör koordinasyonunun sağlanması amacına yönelik olarak yapılan çalışmalar Ekonomi Bakanlığı bünyesinde oluşturulan www.e-ticaret.gov.tr sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca, Başbakanlığımızca belirlenen 11 öncelikli e-devlet projesinden birisi olan “Yurt Dışına E-Ticaret Projesi” çerçevesinde tüm ilgili kurum ve kuruluşların bilgi paylaşımının sağlanacağı bir “e-Ticaret Rehberi” oluşturulması çalışmaları devam etmektedir.

Main page screenshot of e-ticaret.gov.tr
Popularity
 
1.32 out of 5 by PressAboutUs
Icons
Reviewed on Jun 8st, 2015
  • Press about e-ticaret.gov.tr

  • e-ticaret.gov.tr writes about

  • Social about e-ticaret.gov.tr

Do you know new review about this site?
Suggest a new review!

Twitter about e-ticaret.gov.tr

Facebook about e-ticaret.gov.tr

Get weekly email alerts

Follow e-ticaret.gov.tr

Get every new review delivered to your Inbox.