Not verified. Are you owner ?
sponsored links

ČMI

Český metrologický institut zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech vědecké, technické a hospodářské činnosti v rozsahu podle § 14 zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.. Institut provádí metrologický výzkum a uchovává státní etalony, zajišťuje přenos hodnot měřicích jednotek na měřidla nižších přesností, vykonává certifikaci referenčních materiálů, provádí výkon státní metrologické kontroly měřidel a řadu dalších činností.

Main page screenshot of cmi.cz
Popularity
 
3.04 out of 5 by PressAboutUs
Icons
Reviewed on Jun 11st, 2015
  • Press about cmi.cz

  • cmi.cz writes about

  • Social about cmi.cz

Do you know new review about this site?
Suggest a new review!

Twitter about cmi.cz

Facebook about cmi.cz

Get weekly email alerts

Follow cmi.cz

Get every new review delivered to your Inbox.