Not verified. Are you owner ?
sponsored links

AgroDoradca | cross compilance

Wszyscy rolnicy, ktrzy pobieraj dopaty bezporednie musz spenia odpowiednie wymogi zwizane z ochron rodowiska i przestrzeganiem zasad dobrej kultury rolnej. Co roku te wymagania bd rosy. Nowe Pastwa Czonkowskie, w tym Polska s zobowizane do wdroenia od pocztku 2009 roku systemu kontroli wymaga wzajemnej zgodnoci w zakresie okrelonym w art. 1 Rozporzdzenia Rady 146/2008, tzn. w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierzt (IRZ) oraz w obszarze Ochrony rodowiska Naturalnego (tzw. Obszar A). Agro...

Main page screenshot of agrodoradca.365.info.pl
Rating
 
1.0 out of 5 by PressAboutUs
Icons
Reviewed on Jan 5st, 2018
  • Press about agrodoradca.365.info.pl

  • agrodoradca.365.info.pl writes about

  • Social about agrodoradca.365.info.pl

Do you know new review about this site?
Suggest a new review!
  • Results empty

Twitter about agrodoradca.365.info.pl

Facebook about agrodoradca.365.info.pl

Get weekly email alerts

Follow agrodoradca.365.info.pl

Get every new review delivered to your Inbox.