Not verified. Are you owner ?
sponsored links

TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA-

TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA yra viešoji įgaliota potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo ir paskelbtoji (notifikuotoji) įrenginių atitikties vertinimo įstaiga.. Technikos priežiūros tarnyba Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro akredituota:. - pagal standartą LST EN ISO/IEC 17020 “Bendrieji įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijai”, kaip A tipo kontrolės įstaiga, tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius ir jų įrangą;

Main page screenshot of tpt.lt
Rating
 
1.0 out of 5 by PressAboutUs
Icons
Reviewed on Jun 12st, 2015
 • Press about tpt.lt

 • tpt.lt writes about

 • Social about tpt.lt

Do you know new review about this site?
Suggest a new review!
 •  

  treemenu.net Treeview JavaScript tree menu

  Treeview: JavaScript DHTML tree menu that looks and feels like the Windows Explorer tree. Read article

  Reviewed on
  Jun 12st, 2015
  Find useful? Yes

Twitter about tpt.lt

Facebook about tpt.lt

Get weekly email alerts

Follow tpt.lt

Get every new review delivered to your Inbox.