Not verified. Are you owner ?
sponsored links

Stichting Welzijn Doven Drenthe

Bezoekadres Elbe 5 7908 HB H oogeveen Do. 10.00 – 12.00 uur (tekst)tel: 0528-23 64 25 fax: 0528-23 58 09 email: info@swdd.nl Postadres Postbus 2072 7900 BB Hoogeveen.

Rating
 
1.0 out of 5 by PressAboutUs
Icons
Reviewed on Jun 8st, 2015
 • Press about swdd.nl

 • swdd.nl writes about

 • Social about swdd.nl

Do you know new review about this site?
Suggest a new review!
 •  

  nvvs.nl Belangenbehartiging bij slechthorendheid, tinnitus en andere hooraandoeningen - NVVS

  Een site voor iedereen geïnteresseerd in slechthorendheid, oorsuizen (tinnitus), de ziekte van Ménière (draaiduizelingen), een brughoektumor, overgevoelig voor geluiden (hyperacusis) of diverse hoorimplantaten zoals een cochleair implantaat (CI). Read article

  Reviewed on
  Jun 8st, 2015
  Find useful? Yes

Twitter about swdd.nl

Facebook about swdd.nl

Get weekly email alerts

Follow swdd.nl

Get every new review delivered to your Inbox.