Not verified. Are you owner ?
sponsored links

Ballina - Ministria e Integrimit Europian - Republika e Kosovës

Ministria e Integrimit Europian te Kosoves, Ministry of Eurpopean Integration of Kosovo, Ministria e Integrimit Europian, Ministry of Eurpopean Integration, Ministarstvo za Evropske Integracije Kosovo, Ministarstvo za Evropske Integracije -

Popularity
 
1.56 out of 5 by PressAboutUs
Icons
Reviewed on Nov 4st, 2014
 • Press about mei-ks.net

 • mei-ks.net writes about

 • Social about mei-ks.net

Do you know new review about this site?
Suggest a new review!
 •  

  shkabaj.tk ___| Shkabaj |___ Start Here | Fillo Ketu

  Shkabaj.tk, Shkabaj.mobi, and Shkabaj App: the leading Albanian source for information and entertainment. Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  ycskosovo.eu News

  This call is open to graduates in law, economics and/or management, political science, arts and literature, engineering, geology, mining, veterinary, biology, nutrition, chemistry and other academic backgrounds (as specified by the Rules of Procedures) in line with the following sectors of specia... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  musicacademy-ks.com European Summer Music Academy in Pristina

  Gallery 2013 Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  eured-kosovo.org About RDAs | EURED Kosovo

  Institutions in Kosovo Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  agrowebcee.net EU Integration

  Strategic Partners Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  visalib.info Menaxhimi i Migracionit - Ministria e Integrimit Evropian | Liberalizimi i Vizave për Kosovën

  Të miratojë dhe zbatojë legjislacionin për migracionin legal në pajtueshmëri me acquis e BE-së; Të miratojë dhe zbatojë legjislacionin mbi migracionin e parregullt në pajtueshmëri me acquis të BE-së; Të zbatojë strategjinë dhe planin e veprimit për migracion; të bëjë rishikimin e këtyre dokumente... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  kosovain.eu Zgjatet paraburgimi për Oliver Ivanovicin - Kosovë - Kosova in EU

  Artikuj të ngjashëm EULEX njofton se sot, gjyqtari i procedurës paraprake nga Gjykata Themelore në Mitrovicë ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Speciale të Kosovës (PSRK) dhe e ka zgjatur paraburgimin kundër Oliver Ivanovicit për periudhën nga 27 qershori deri më 26 gusht 2014. Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  census.rks-gov.net REKOS 2011 - Kosovo Population Census - Linqet

  Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  wbif.eu Western Balkans Investment Framework

  WBIF Contacts Unit D3 – Regional Programmes, WBIF Secretariat Tel: +381(0)11 7856 665 1000 Tirana Tel: +355-42-259637 Bul:"Kliment Ohridski" br: 21/1 Contact Us 8302 Tirana Tel: +355-4-228623 Fax: +355-4-256267 Trg Bosne i Hercegovine 1/XVIII 71000 Sarajevo Tel: +387-33-703153 Fax: +387-33-703198... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  eeas.europa.eu Në një referendum për t’iu bashkuar BE-së, 72 % e qytetarëve të Kosovës do të kishin thënë “Po”

  Në një referendum për t’iu bashkuar BE-së, 72 % e qytetarëve të Kosovës do të kishin thënë “Po” (07/08/2012) Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  mksf-ks.org Linqet - MFSK - MKBS - MKSF -

  MFSK,MKSF,MKBS, Ministria e Forcave Të Sigurisë së Kosovës, Kosova, Kosovo, Prishtina, Prishtinë, Pristina, - Read article

  Kosova Kosovo
  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  mf.rks-gov.net Ministria e Financave e Kosovës › Lidhje Institucionale

  Ministria e Financave e Kosovës Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  mpb-ks.org Ministria e Punëve të Brendshme

  Visa Liberalization Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes
 •  

  euicc-ks.com EUICC | Cultural Corner

  A partnership has been initiated with Alliance Française Kosovo to bridge the synergy between their cultural activies and re-organize them at the centre such as: show movies from the French Movie week, organize workshop for students on remaking short movies, host photo exhibition from the competi... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes

Twitter about mei-ks.net

Facebook about mei-ks.net

Get weekly email alerts

Follow mei-ks.net

Get every new review delivered to your Inbox.