Not verified. Are you owner ?
sponsored links

Bauxite Việt Nam - Những thông tin xung quanh các dự án khai thác Bauxite tại Việt Nam

Thông tin về các hoạt động thăm dò, khai thác Bauxit tại Việt Nam. Những thông tin cập nhật về các các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng. Những bình luận về các vấn đề diễn ra trong Xã Hội.

Main page screenshot of bauxitevietnam.info
Popularity
 
2.28 out of 5 by PressAboutUs
Icons
Reviewed on Jul 30st, 2014
 • Press about bauxitevietnam.info

 • bauxitevietnam.info writes about

 • Social about bauxitevietnam.info

Do you know new review about this site?
Suggest a new review!
 •  

  radiochantroimoi.com Trang mạng “Bauxite Việt Nam” bị đánh phá - Radio Chân Trời Mới - radiochantroimoi.com

  Trang mạng “Bauxite Việt Nam” ( www.bauxitevietnam.info ) cho biết vừa mở trở lại sau một tuần lễ bị đánh phá, kể từ ngày 13 tháng 12, 2009. Được khởi xướng bởi Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Phạm Toàn và Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, với chủ trương ban đầu là chống lại việc khai thác bauxite... Read article

  Relevance
   
  Find useful? Yes